කිරිබත් වෙහෙර

කිරිබත් වෙහෙර පිහිටා තිබෙන්නේ  පූජනීය  අනුරාධපුරයේ, විජයාරාම නටබුන් සහ මල්වතු ඔයට ඉහළින් ඇති ගල් පාලම අතර ය. මෙම අබලන් වූ ස්ථූපයේ නටබුන් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අර්ධ වශයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණය කර ඇත.  මෙම පුරාණ ස්තූපය අඩි 30 ක් උස වන අතර වට ප්‍රමාණය අඩි 425 කි. විවිධ ප්‍රකාශන වලට අනුව මෙම ස්ථූපය ඊසාන දෙසින් විජයාරාමයට සැතපුම් 1/2 […]

ග්‍රහලෝකාගාරය

මෙම සුවිශේෂී දැකුම්කලු ගොඩනැඟිල්ල ඉදිකරන ලද්දෙ 1965 දී කොලඹ පවත්වන ලද දැවැන්ත කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනය සඳහාය. පිපෙන මලක හැඩතලය ගත් මෙම ගොඩනැඟිල්ලේ කැපී පෙනෙන සුවිශේෂීත්වය නම් මැද කණු කිසිවක් නැතිව ඉදිකර තිබීමය.  ග්‍රහලෝකාගාරය තුල ඇති අර්ධ ගෝලාකාර තිරය මත මැවෙන රාත්‍රී අහසේ දර්ශනය නැරඹීම සුවිශේෂී අත්දැකීමක් වේ.

කොළඹ පැරණි දුම්රිය පොල

මරදාන කාර්මික විද්‍යාලයට මුහුණලා පිහිටි මෙම ස්ථානය 1858 දී ආරම්භකරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ ආරම්භක දුම්රිය පොල වශයෙන් ඉතිහාසයට එක්වේ. 1865දී අඹේපුස්ස දක්වා මංගල දුම්රිය ගමන ආරම්භ කරන ලද්දේ මෙහි සිටය.1912 කොටුව දුම්රිය පොළ ඉදිකිරීමෙන් පසුව මෙම පැරණි දුම්රිය ස්ථානය වසා ඇත.