කෞතුකාගාර ගොඩනැඟිල්ල

කුරුඳුවත්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටි මෙම ගොඩනැඟිල්ල වර්ෂ 1868දී ඉදිකරන ලද්දක් බවට විශ්වාස කෙරේ. වික්ටෝරියානු පාලන සමයේ ලංකාවේ ඉදිකරන ලද සෙසු ගොඩනැඟිලි වලට සමාන ආකාරයෙන්ම මෙයද ඉදිකොට තිබේ. විලියම් ග්‍රෙගරි ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් වර්ෂ 1877දී මෙය විවෘත කොට ඇත. අද වන විට මෙහි පිටුපසට වන්නට නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකොට තිබේ.

ඕලන්ද කෞතුකාගාරය

1980දී පිළිසකර කරන ලද මෙම ඕලන්ද ගොඩනැඟිල්ල පිටකොටුව කුමාර වීදියේ දක්නට තිබේ. මෙය එකල ඕලන්ද ආණ්ඩුකාර තෝමස් වෑන්ගේ නිල නිවස විය (1692) . පසුව ඉංග්‍රීසි පාලන සමයේදී හමුදා රෝහලක්, පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලයක් සහ තැපැල් හලක් ලෙසද ප්‍රයෝජනයට ගෙන ඇත. 1982 සිට ඕලන්ද කෞතුකාගාරයක් ලෙසට පවත්වාගන යයි. මහල් දෙකකින් සමන්විත මෙය කොළඹ නගරයේ පිහිටි විශාලතම ඕලන්ද […]